دوره 5، شماره 14، 1401، صفحات 252 - 266
نویسندگان : فرحناز مهربان بوشهری *

چکیده :
بيماري فيبروميالژي يك بيماري پيچيده و چندوجهي بوده، كه سيري غیرقابل‌پیش‌بینی دارد؛ ازآنجایی‌که پاسخ به روش‌های درماني و تحمل آن‌ها از بيماري تا بيمار ديگر متفاوت است، درمان هم براي پزشك و هم براي بيماران يك مشكل باليني می‌باشد. این بیماری همراهی بالایی با دیگر سندرم‌های جسمی-عملکردي و مشکلات روان‌شناختی دارد. طبق تعریف، این سندرم مجموعه‌ای از شکایات شامل دردهای مزمن منتشر، همراه باوجود نقاط دردناک و علائمی نظیر خستگی، اختلالات خواب، سردرد، اختلال خلقی-شناختی و خشکی صبحگاهی مفاصل می‌باشد در این پژوهش بر آنیم که رویکردهای مختلف انعطاف‌پذیری و تئوری‌های مختلف درد و اختلالات جسمانی را در ارتباط با این بیماری از دیدگاه روانشناسی بررسی کنیم.

کلمات کلیدی :
فيبروميالژي، مشکلات روانشناختی، سندرم، انعطاف پذیری


مشاهده مقاله
398
دانلود
70
تاریخ دریافت
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۴ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۹ اسفند ۱۴۰۰