تعرفه چاپ

هزینه داوری مقالات                                                                رایگان

هزینه پذیرش، صدور گواهی پذیرش، چاپ و نمایه سازی هرمقاله                                 270000 تومان   

 

توجه: پس از پذیرش نهایی مقالات نسبت به ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها اقدام کنید.

پ.ن: تعرفه پرداختی برای بیش از یک مقاله به شرط یکسان بودن نویسنده اول برای مقاله دوم، شامل 10 درصد تخفیف چاپ می‌باشد.